"Education is the best provision for the journey to old age."

2011-06-19 - Presentation test

Ангилал: Presentation test

Test-5 ( Unit-5)

1.      Underline the correct form.

1.      I don’t  like horror film. So does/ Nor does my friend Tulga.

2.      We’ve already /yet sent a greeting card for their wedding.

3.      The students have studied English since/ for four years.

4.      Have you ever been for/ in love?

5.      I haven’t got any brothers and sisters. So has he/nor has he.

6.      Bold and Zulaa got married/got engaged last week and they want to get married quite soon.

7.      Zaya isn’t happily married so she wants to get engaged/get divorced.

8.      Bold’s wedding honeymoon/ reception wi...

Шууд холбоос

2011-06-19 - How to learn to speak in English quickly?

Англиар яаж хурдан ярьж сурах вэ? Бидний амьдарч буй эрин зуунд англи хэлийг сурах мөн түүнчлэн өөр бусад гадаад хэл сурах нь зайлшгүй шаардлагатай болоод байна. Англи хэлгүйгээр одоо глобалчлагдаж байгаа ертөнцөд сурч ажиллаж амьдрах, мэдээлэлийг олж авахад бэрхшээлтэй болсон байна. Зөвхөн эх хэлээрээр эх сурвалж мэдээллийг олоход 10 мянган сонголт олно гэж бодоход гадаад хэлтэй хүн 100 мянгыг олох боломжтой гэсэн үг. Манай монголчуудын гадаад ертөнцтэй харилцах харилцаа улам өргөн цар хүрээтэй болж байна.За тэгээд хүн болгон Англи хэлийг хамгийн хурдан сурах талаар эрэл хайгуул хийж сурахыг ...

Шууд холбоос

2011-06-19 - Past simple and continuous

Form

Simple Past Past Progressive

irregular verbs: see 2nd column of irregular verbs

I spoke

regular verbs: verb + ed

I worked

past form of 'be' + ing form of verb
 

I was speaking
you were speaking
he / she / it was speaking
we were speaking
they were speaking

Exceptions
Exceptions when adding 'ed' :
  • when the final letter is e, only add d.

    Example: love - loved

  • after a short, stressed vowel, the final consonant is doubled

    Example: admit - admitted

  • final l is always doubled in British English (not in American English)

    Example: travel - trav...

Шууд холбоос

2011-06-19 - Homework for the 9th grade students

Reported commands

Example: Peter: "Clean the black shoes!"
Peter told me _________________________
Answer: Peter told me to clean the black shoes.

1) Andrew: "Clean the blue bike!"
Andrew told me .

2) Jessica: "Write a text message!"
Jessica told me .

3) Nelly: "Help Peter's sister!"
Nelly told me .

4) Fred: "Wash your hands!"
Fred told me .

5) Anna: "Open the window!"
Anna told me .

6) Tom: "Come at 8!"
Tom told me .

7) Teacher: "Do your homework!"
The teacher told me .

Cool Doris: "Dance with me!"
Doris told me .

9) Sabine: "Meet Sandy at the s...

Шууд холбоос

2011-06-19 - Сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө

сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө

Хэрвээ та хүүхдээ сайн боловсролтой болгоё гэвэл сургуулиас илүү гэр бүл чинь тэдэнд сайн нөлөө үзүүлдэг. Яагаад гэвэл хүүхдийнхээ хамгийн сайн багш нь та. Хамгийн гайхалтай нь хүүхэд төрөхөөсөө л сайн сурагч байдаг. Тэдэнд суралцах хангалттай сайн нөөц бий. Хэдийгээр ямарч сайн сайн сургууль байсан тэдний хувьд гэр нь л суралцах хамгийн сайн орчин болдог төдийгүй эцэг эх нь хамгийн сайн багш болдог. Та хүүхдийнхээ хамгийн сайн туслагч байх ёстой. Сургууль дээр болсон явдал, шалгалтанд ямар дүн авсан, эцэг эх нь гэрийн даалгавраа ...

Шууд холбоос

2011-06-18 - Learning process

Хязгаарлалттай бичлэг байна. Та хэрэв үзэх эрхтэй бол энд дарж орно уу.

Шууд холбоос